Menu

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

2 minuty czytania
Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu
0

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu zostały określone w art. 178a § 1 kk. Przepis ten za jazdę po pijanemu przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo Sąd  oprócz kary wymierza środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata (z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy, jeżeli zostało zatrzymane w momencie zdarzenia) oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych.

0

Jazda po alkoholu – od czego zależy wysokość kary?

Kwestię tę reguluje art. 53 Kodeksu karnego, który stanowi, iż Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Ponadto Sąd weźmie pod uwagę czynniki wymienione w art. 53 § 2 Kodeksu karnego, czyli motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu przestępstwa. W przypadku kary za jazdę po pijaku kluczowe znaczenie ma przede wszystkim stężenie alkoholu u kierowcy – im niższe, tym większa szansa na korzystny wyrok. To oznacza, iż na łagodniejszą karę może liczyć sprawca, który okazał skruchę, nie był dotychczas karany i cieszy się dobrą opinią w miejscu zamieszkania i/lub pracy. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu jako „rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa” należy rozumieć natężenie ruchu na drodze, widoczność, porę dnia i warunki pogodowe.

Jeżeli Sąd wyda wyrok i wymierzy zbyt wysoką karę – jeszcze nic straconego, należy jednak działać szybko. Od dnia ogłoszenia wyroku biegnie 7-dniowy termin na wniesienie wniosku o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku . Po wpłynięciu tego wniosku do Sądu sędzia ma obowiązek sporządzić pisemne uzasadnienie wyroku, w którym opisze kwestie, jakimi kierował się przy orzekaniu. Wyrok z uzasadnieniem jest doręczany tylko tej stronie, która złożyła pisemny wniosek. W terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia wniosku z uzasadnieniem można wnieść apelację (do wniesienia apelacji uprawniony jest również prokurator, na którą obrońca może wnieść pisemną odpowiedź). Jeżeli apelacja jest wniesiona w terminie i odpowiada wymogom formalnym, Sąd pierwszej instancji przyjmuje ją i wraz z aktami przekazuje ją Sądowi odwoławczemu.

Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelację na rozprawie, o której terminie zawiadamia oskarżonego oraz jego obrońcę, a także prokuratora. Sąd odwoławczy, zgodnie z art. 437 kpk, orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego wyroku w całości lub w części, a następnie zwraca akta Sądowi pierwszej instancji.

Dowiedz się więcej o tym co grozi za jazdę po alkoholu na https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

Skomentuj

Czytaj także

Obserwuj nas na Facebooku!

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem