Kariera Jak przyjmować krytykę? Zobacz, co radzi ekspert

Jak przyjmować krytykę? Zobacz, co radzi ekspert

Jak przyjmować krytykę? Zobacz, co radzi ekspert [fot: Holis]

Konstruktywne przyjmowanie krytyki na początku wcale nie jest łatwe. Warto pamiętać, że opiera się o akceptację, tego, że jakość i styl naszej pracy nie spotykają się z aprobatą.

Psychologicznie utrudnia to naturalny lęk przed oceną czyli po prostu bronimy się przed negatywnymi informacjami na nasz temat.

Robert Milczarek
Trener i coach, manager. Absolwent Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Uniwersytetu Łódzkiego.
Dodatkowo wzmacnia to tzw. potrzeba akceptacji społecznej - najprościej mówiąc chcemy mieć poczucie, ze jesteśmy akceptowani przez innych.Dlatego krytyka spotyka się najczęściej z oporem. Aby ułatwić proces przyjmowania krytycznej informacji zwrotnej zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Konstruktywna krytyka ma na celu poprawę i zmianę bieżącego stanu rzeczy.
 • Konstruktywna krytyka koncentruje się na problemie i oddziela problem od osoby czyli nie jest atakiem skierowanym personalnie na Ciebie, a informacją na temat Twojej pracy
 • Dzięki informacji zwrotnej możesz dowiedzieć się jak inni widzą Twoją pracę
 • Dzięki informacji zwrotnej masz szansę zwrócić uwagę na te elementy, których sama nie dostrzegasz
 • Informacja zwrotna daje Ci możliwość poprawy tych postaw i zachowań, które są istotne ze względu na charakter pracy, którą wykonujesz

Gdy Twój przełożony lub współpracownik udziela Ci krytycznej informacji zwrotnej, to zwróć uwagę na następujące elementy w przebiegu rozmowy:

 • Zacznij pozytywnie rozmowę – atmosfera ma wpływ na emocje i nastawienie do tego, co nastąpi dalej. Zadbaj o nią.
 • Nie wchodź w słowo, nie przerywaj i daj możliwość pełnego wypowiedzenia się nawet, jeśli informacje, które słyszysz są dla Ciebie niekomfortowe.
 • Słuchaj uważnie i zwracaj uwagę na konkretne argumenty świadczące o punkcie widzenia drugiej strony, odnoszące się do Twoich działań
 • Rób notatki, aby istotne kwestie nie umknęły Twojej uwadze
 • Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, to pytaj, aby doprecyzować
 • Koncentruj się na rzeczowej argumentacji
 • Unikaj emocjonalnych reakcji, osądów i uogólnionych ocen (zawsze, nigdy, wszystko, nic)
 • Komunikuj się za pomocą komunikatu typu JA czyli mów o swoich obserwacjach, emocjach i potrzebach; np. jestem innego zdania zamiast komunikatów typu Ty – np. Ty się mylisz, które wzmagają postawę konfrontacji wobec rozmówcy.
 • Zakończ pozytywnie, po to aby, finał rozmowy był zapamiętany pozytywnie przez obie strony. Nawet jeśli temat jest negatywny, to zdecydowanie łatwiej jest się spotkać ponownie i rozmawiać, jeśli nasz wcześniejszy kontakt był zakończony pozytywnym podsumowaniem, z którego płyną istotne wnioski na przyszłość. Działa tu tzw. efekt świeżości czyli - dobrze pamiętamy to co na końcu.

Pamiętaj, że informacja zwrotna służy rzeczowej analizie stylu i efektów Twojej pracy i jej celem jest podnoszenie jakości tego co robisz i skuteczniejsze działanie. Dlatego jest jednym z naturalnych narzędzi oceny pracowników w firmie. Twój pracodawca ma prawo jej udzielić, a Ty masz prawo wiedzieć jak Twoja praca jest oceniana.

Na drugiej stronie przeczytasz, jak udzielać negatywnej informacji zwrotnej

Tagi:

praca,

szef,

krytyka

Komentarze