Joanna Lamparska przedstawia Woman's world

  • Śladami króla Artura

    Wieża mieszkalna w Siedlęcinie stanowi jedną z najokazalszych tego typu budowli w Europie Środkowo-Wschodniej. Powinni odwiedzić ją wielbiciele legendy o królu Arturze i jego pięknej żonie Ginewrze. To tu znajdują się bowiem jedyne na świecie i zachowane in situ przedstawienia historii rycerza Lancelota.  

  • Zamieszanie na ołtarzu

    "Ciekawość. Kościół Pokoju w Świdnicy" to wystawa jaką do końca stycznia 2012 roku można oglądać w świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa. Autorka fotografii jest Bożena Pytel od lat dokumentująca zmiany zachodzące w świątyni.  

  • Szukaj skarbów w polu

    Polska pełna jest ukrytych skarbów. Wiedziano o tym już w przeszłości. Pod koniec lat 40-tych o łupach lokalnych poszukiwaczy rozpisywało się między innymi "Słowo Polskie".  

Mapa