Redakcja
#

Tomasz Bonek

redaktor naczelny
#

Anna Anagnostopulu

zastępca redaktora naczelnego
#

Katarzyna Kalus

redaktor prowadząca
Zespół redakcyjny
# Jan Bluz
# Przemysław Ciszak
# Anna Frankowska
# Krzysztof Janoś
# Mateusz Ratajczak
# Tomasz Sąsiada
# Damian Tomczyk
# Bartosz Wawryszuk
# Dorota Ziemkowska
# Andrzej Zwoliński
By skontaktować się z redakcją prosimy o wypełnienie formularza

Kontakt